Židovská historie a kultura v programu festivalu

synagoga boskovice

Jako každý se program zaměřuje také na židovskou historii a kulturu. Návštěvníci mohou zhlédnout v boskovické synagoze výstavu fotografky a filmařky Agnieszky Traczewske, která se ve své práci zabývá důležitými okamžiky polských a středoevropských dějin – např. dokument Obyčejný pochod o událostech z března 1968, Dworzec Gdański věnovaný židovské emigraci z Polska v roce 1968 a další. Od roku 2006 fotografuje většinou zahraniční ortodoxní židovské skupiny jezdící na místa, kde původně židovské komunity žily a k tomu místní polské židovstvo. V Židovském obecním domě je instalována výstava Karikatura 1938 - 1945. Na sérii karikatur, které výborně odráží dobovou mentalitu a názory, je ukázán rostoucí antisemitismus v Československu, protinacistické kresby a jejich radikální vymizení, respektive přesunutí do emigrace, poválečné protiněmecké vtipy aj.
Přednáška Proč neslavíme 8. květen? přiblíží letošní 75. výročí konce 2. světové války i jak se liší polský a český pohled na konec války. Polský filmový večer přinese dokumentární snímek Pasy pro život, příběh dosud neznámé záchranné akce polských diplomatů a zástupců židovských organizací ve Švýcarsku, kteří připravili plán, jak zachránit Židy z okupované části Evropy před transporty do koncentračních a vyhlazovacích táborů. Skupina vedená Aleksandrem Ładośem vystavovala pro židovské obyvatele Polska, Československa, Německa nebo Nizozemska pasy latinskoamerických států. Díky falešným dokumentům  téměř tisíc z nich válku přežilo. Historici odhadují, že „pasů pro život" vzniklo v letech 1942–1943 přibližně deset tisíc, dosud se podařilo vystopovat přes tři tisíce jmen.
Během festivalu budou také položeny Kameny zmizelých v Plačkově ulici. V současné době je díky paní Blance Dvořáčkové, dceři a vnučce boskovických přeživších holocaust, v Boskovicích položeno celkem 11 těchto kamenů. Společnou vizí společnosti Post Bellum, Muzea regionu Boskovicka a Unijazzu Boskovice je, aby každým rokem přibyly další.
Nebude chybět ani tradiční komentovaná prohlídka židovské čtvrti.