Petr Blažek: Kult maršála Koněva a jeho pražský pomník

cz
historie
Přednášky / Klášterní sklep / 5.7. /

Životní příběh sovětského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva a historie jeho propagandistického pomníku, který stál v letech 1980–2020 na náměstí Interbrigády v pražské Bubenči. Jeho autory byli sochař Zdeněk Krybus a architekt Vratislav Růžička. V zemi, kde vládla od roku 1948 Komunistická strana Československa, byla po 21. srpnu 1968 umístěna početná okupační sovětská vojska. Je příznačné, že slavnostního odhalení Koněvovy sochy se zúčastnil i jejich nejvyšší představitel. Po roce 1989 se Koněvův pomník stal předmětem sporů, které odrážely různé pohledy na minulost. 

Petr Blažek je český historik. Pracuje v Muzeu paměti XX. století, v prosinci 2023 se stal jeho dočasným ředitelem, a v Ústavu pro studium totalitních režimů, kde vede projekt o dějinách šachtových hrobů v Ďáblicích.