Musaši Entertainment Company: Fabula Sylvestris

cz
loutková inscenace
Divadlo / Prostor, Panský dvůr / 5.7. /

V lese má všechno svůj pořádek. Každý tvor, každý strom a každá houba na ten pořádek dohlíží dokud
nepřijde člověk a nepřinese svůj nepořádek, svoje smetí. Musaši Entertainment Company uvádí
nonverbální loutkovou pohádku Fabula Sylvestris o vynalézavosti, píli, lásce k přírodě a domovu.
Skoro každý někde bydlí. Naše doma je tam, kde jsou naši blízcí, známí. Naše doma je tam, kde máme
zázemí, kde se cítíme bezpečně, kde se můžeme ukrýt. Naše doma je tam, kde to známe – město, čtvrť,
vesnička, krajina. Hrdinové pohádky Fabula Sylvestris – Boban Vazba a pan Hladký jsou doma v lese. Mají tu svoje známé, sebe, můžou se ukrýt pod mech, chodit na houby. A tak o les pečují, krmí zvířátka a uklízí po nich bobky. Jenže ne každý je tak zodpovědný a pořádný. Ne každý se o společný domov stará. Cokdyby nám někdo udělal skládku v pokoji? Když se v lese objeví odpadková pevnost, není čas si nic
rozmýšlet, Boban Vazba a pan Hladký musí vypátrat jejího stavitele a zatnout mu tipec!

Připravili: Adam Páník, Tereza Havlová, Kateřina Bejčková, Anastázie Dobrodinská, Františka Jesenská,
Boris Jedinák
Premiéra: 12. 5. 2023, Alfred ve dvoře, Praha
Délka: 45 minut

Vhodné od 5 let.


Představení se koná za podpory Malé inventury a Nové sítě.