D Ě K U J E M E

foto Karel Šuster

 

Děkujeme všem návštěvníkům, všem účinkujícím, dobrovolníkům a dalším lidem, bez kterých by ten skvělý víkend nebyl.
Vše sbaleno, odvezeno a zas za rok!