6.–9. července 2023

foto Honza walda Valík

Poznačte si do kalendáře termín konání 31. ročníku festivalu.

Tak za 10 měsíců!