Vít Ondráček

Výstavy
malby
Muzeum

*1959, Brno
malíř, grafik, ilustrátor, básník, prozaik; kurátor a autor výstav
Studia: Střední škola uměleckoprůmyslová, Brno (Dalibor Chatrný, Ivan Chatrný)

Vít Ondráček vstoupil na výtvarnou scénu v roce 1978 v Brně, respektive, kvůli nesouhlasným postojům s tehdejším vládnoucím systémem vstoupil do její neoficiální části. Ovlivněn výtvarníky bratry Chatrnými, začal intenzivně experimentovat se všemi výtvarnými postupy – věnoval se malbě, grafice a kresbě a jejich kombinacím; zároveň realizoval první výstavy, výhradně mimo klasické výstavní prostory, vedle toho psal / píše básně a povídky a realizuje krátké experimentální filmy. Alternativní způsob života přetrval i po roce 1989 – od poloviny 90. let rozvíjí v Kunštátě na Moravě v budově bývalé městské šatlavy celostní umělecký koncept, v němž se prolíná příroda, umění a život, literární a vizuální realizace.

Připravil řadu samostatných výstav a účastnil se i mnoha kolektivních, textově jeho tvorbu komentoval např. Jaromír Typlt nebo Ludvík Kundera. Sám připravuje výstavy podobně experimentálně orientovaným výtvarníkům, pohybujícím se mimo hlavní umělecká centra.

V Boskovicích bude představena jeho tvorba od počátku devadesátých let (cykly černobílých maleb Černá duha, 1994–1995; daktylogramy, od 1996, malby plamenem svíčky, od 1974, a další). V netradiční instalaci se pokusíme představit komplexní povahu umělce a také přenést charakter Kunštátského domu.

Muzeum regionu Boskovicka, výstavní sály I, II, III