Spojeni Foglarem

Výstavy
Kino Panorama

Výstava obsahuje více než dvacet medailonků výtvarníků, kteří se ve větší či menší míře podíleli na ilustrování Foglarova díla a spojili tak zřejmě navždy své jméno s tímto slavným spisovatelem, pedagogem a skautem.  

Jaroslav Foglar  Jestřáb  považoval výběr ilustrátorů pro své knihy i obrázkové seriály za velice důležitý. Měl jasnou představu o tom, jak nezanedbatelně působit na mládež také pomocí ilustrace a neváhal se značnou vehemencí prosazovat své představy i u těch nejzkušenějších ilustrátorů...