Rafani: Český les

Výstavy
UNI scéna

umělecká skupina působící od roku 2000

Rafani patří k nejvýraznějším uskupením na české i evropské výtvarné scéně, jejich projekty reagují jak na současnou politickou situaci, umělecký provoz a aktuální umělecké dění tak na kolektivní historickou paměť, zkoumání vzniku „národních hodnot“ formujících identitu celého národa a vůbec pilířů, tvořících naši společnost. Jednotlivé projekty skupiny často vzbuzují silnou diskuzi, často i odpor většinové společnosti, velkým tématem jsou nedořešené události z národní historie (2. světová válka a vyhnání sudetských Němců, rasová nesnášenlivost) i aktuální dění jako růst neonacismu, extrémismu a populismu

V Boskovicích bude formou velkoformátových tisků prezentován projekt Český les, který reaguje na poválečný odsun Němců, která kombinuje protiněmecké dobové texty a nápisy, které se objevovaly v médiích a v městech po skončení druhé světové války a které dokonale vystihují nacionální nálady československé společnosti, se zdánlivě poetickými obrázky připomínající folklórní siluetové vystřihovánky, explicitně vyjadřující obsah jednotlivých textů. Zobrazené násilí, nenávist a strach společnosti, často uměle vyvolaný mediálním tlakem, se dá zobecnit na jakoukoli obavu ze skupin odlišných etnicky, národně, rasově nebo kulturně.

Cyklus Český les vznikl v roce 2002, v Boskovicích bude prezentován ve formě velkoformátových tisků a doprovázený fotografiemi a videem.