Karel Nepraš

Výstavy
kresby
Galerie Otakara Kubína

1932, Praha – 2002, Praha
sochař, kreslíř, grafik, restaurátor, pedagog
studia: Státní odborná škola keramická Praha; Akademie výtvarných umění v Praze
členství: Paleta vlasti; Šmidrové; Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu; Umělecká beseda

Galerie Otakara Kubína na boskovickém náměstí je již několikátý rok součástí festivalového dění – vzhledem ke komornímu prostoru zde probíhají výstavy zejména prací na papíře – zmiňme výstavu představující kolektivní realizace z 80. let iniciované Jiřím Hůlou a Galerií H v Kostelci nad Černými lesy, nebo asambláže a kresby Václava Mergla, prezentované v roce 2018.

Karel Nepraš je jednou z nejuznávanějších osobností české, ale i evropské výtvarné poválečné scény. Ať v médiu sochy nebo kresby, je mistrem v sarkastickém či groteskním vyjádření, pomocí kterého v řadě prací zachytil nesmyslnost stereotypů a odlidštěnost systému, a to ať využívající totalitní praktiky k řízení společnosti nebo až brutálně přímo komentující různé formy mezilidského soužití. Právě v Neprašových kresbách, vytvářených od konce 50. let, je výborně vidět schopnost jak rychlého komentáře a pochopení situace, ale také abstrahovat a ve zkratce zachytit nejkrytější lidské pohnutky.

Výstava je realizována ve spolupráci s dcerou Karla Nepraše Karolínou Kračkovou

Galerie Otakara Kubína