Improvizace v kontaktu pro děti a rodiče

Pro děti
Pohybový workshop a hra
Zámecký skleník
Neděle -

Náplní workshopu budou hry propojující techniky kontaktni improvizace, představivost, pohyb a zábavu. Pro dospělé, kromě posílení vazeb s dětmi, to bude příležitost k relaxaci a regeneraci prostřednictvím tvůrčí práce s tělem.
Budeme spolu:
- experimentovat v pohybu a realizovat své vlastní nápady
- vychutnavat si spolupráci ve dvojicich a se skupinou,
- prožívat svou fyzickou sílu a kreativitu
- zažívat zábavu jak z plné aktivizace, tak z uvolnění.

Lektorka Katarzyna Kamecka

Pochází z Wroclawi. Vystudovala kulturologii na univerzitě, na vyšší škole práci s lokální komunitou a dále tanec na Academy of New Dance and Contact Improvisation pod vedením Milana a Zuny Kozánkových.
Zabývá se pohybovým divadlem, tancem a propojování umělecké a sociální sféry. Pracuje srůznými věkovými skupinami, s amatéry i profesionály - tvoří a vede workshopy. Kreativní práci s tělem vnímá a používá jako způsob mezilidské komunikace vedouci k vytvoření prostoru pro podporu autenticity, citlivosti a osobního potenciálu.
Od roku 2015 pracuje s dětmi - vede lekce a kroužky propojující improvizaci, tanec a divadlo v Polsku a České Republice. Aktuálně působí v Brně kde vede hravé cvičení pro rodiče a děti v rodinych klubach a centrach a taky workshopy kreativní práci s tělem a osobního rozvoje pro dospělé: kontaktní improvizace, authentic movement, současny tanec a PlayFight Club.