Zločiny českých komunistů, zlodějů a vrahů... II.

cz
dokumentární/historie
Film / Kino Panorama / 10.7. /

V padesátých letech bylo násilně vyhnáno a vystěhováno často stovky kilometrů daleko od rodného domu pět tisíc rodin označených jako rodiny kulaků. Měly se stát výstražným příkladem pro ostatní a jejich majetky základem pro vznikající JZD. Provinili se tím, že jejich rody pracovaly na půdě celá staletí a po generace postupně přidávaly měřici k měřici, hektar k hektaru, až vytvořily velká hospodářství, často největší ve vsi. Provinili se tím, že byli úspěšní a proto měli majetek. Provinili se zkrátka svou tradicí. Národ, který ničí selské rody, ztrácí tradici.
Vybrali jsme několik dokumentů, které připomínají letošní sedmdesáté výročí od zahájení tragické "Akce kulak", včetně snímku, který zaznamenává tragické události v nedaleké Olešnici na Moravě a jejím okolí v okrese boskovickém, kde došlo k vykonstruovanému soudnímu procesu s "vesnickými boháči". Soudnímu tribunálu, který zasedal v olešnické sokolovně a ve kterém byly vyneseny hrdelní tresty, předsedal soudce Jaroslav Demczak, nechvalně známý z procesu v Babicích v okrese třebíčském...
Filmové dokumenty jsou součástí programu "Kulaci", kterým jsme společně s výstavou "Rozkulačeno!" v předsálí kina Panorama, přednáškou historika Petra Blažka a autorským čtením pana Josefa Holcmana z knihy "Cena facky" chtěli v rámci letošního ročníku festivalu  připomenout zásadní historickou událost, s jejímiž negativními dopady se nejen my, ale i celá společnost potýká dodnes... 

Akce Kulak, režie Petra Všelichová, ČR 2019, 15 min.
Olešnice 1953, režie Jaroslav Bařinka, ČR 2003, 14 min.
Meze, režie Viktor Portel, ČR 2017, 26 min.
Sestry Nebeské, dcery kulacké, režie Vítězslav Romanov, ČR 2008, 26 min.

K tématu v programu dále:
Rozkulačeno
Josef Holcman: Cena facky
Petr Blažek: Akce Kulak