Zločiny českých komunistů, zlodějů a vrahů I.

cz
dokumentární/historie
Film / Kino Panorama / 9.7. /

Poutník v krajině paměti, režie Dagmar Průchová, ČR 1993, 53 min.
Plukovník Pravomil Raichl, válečný veterán, politický vězeň, exulant, nositel Řádu Bílého lva, se narodil 31. ledna 1921. Patřil mezi účastníky moderní historie československé armády, mezi výjimečné jedince II. a III. odboje, kteří zásadním způsobem ovlivnili události životy a osudy celých generací. Byl vězněm Gulagu, samopalníkem na východní frontě. Bojoval proti nacismu, a po jeho porážce až do konce života proti komunismu. Byl jedním z čelných aktérů ještě předúnorové tzv. Mostecké špionážní aféry, následně odsouzen k trestu smrti a poté na doživotí. Z vězení v Leopoldově se mu podařilo uprchnout (!) do Západního Německa, kde pokračoval jako důstojník Čs. strážní roty.  
Muž, jenž miloval svou vlast a pro její ideu byl ochoten podstoupit boj na život a na smrt. Osobnost, která se nikdy  nesmířila s rolí pasivní oběti... Pravomil Raichl zemřel za dramatických okolností 25. února 2002. 

Pravomil, režie Pavel Nosek, ČR 2014, 24 min.
Bakalářský film FAMU, inspirovaný skutečnou událostí. Válečný veterán Pravomil Raichl se rozhodl pomstít svého kamaráda, který byl nespravedlivě popraven komunistickým režimem. Celý život věřil, že přijde spravedlivý proces s prokurátorem Karlem Vašem, který byl za smrt odpovědný. Když se nedočkal, rozhodl se pro pomstu. Ta je jeho poslední šancí, jak dosáhnout Spravedlnosti. 
Snímek byl vyhlášen nejlepším studentským filmem za rok 2014, hlavní role byla svěřena Martinu Hubovi. 

Lektorský úvod historika Petra Blažka