Zločiny českých komunistů II.

Film
dokumentární filmy
Kino Panorama
Sobota

Z cyklu: Zločiny českých komunistů zlodějů a vrahů II. 

Vzkaz Jiřího Stránského: režie Jiří Skála, ČR 2009, 14 min.
Jiří Stránský byl jak špatně se to píše... od dětství skautem, ať se v jeho životě odehrálo cokoliv. Jako člověk nepohodlný totalitnímu režimu byl několik let zavřený v komunistickém vězení. V letech padesátých i sedmdesátých. I odsud ale svým dětem psal o skautingu a jeho myšlenkách. Své zkušenosti sepsal do několika knih a pro televizi připravil seriál Zdivočelá země v režii Hynka Bočana
Vystoupejme tedy teď s Jírou, jak zněla jeho skautská přezdívka, po lesní cestě až tam na vrchol k vápencovým skalám, které se majestátně tyčí nad údolím. Pod námi Svatý Jan pod Skalou, cestou snad potkáme poustevníka Ivana, o kterém tak pěkně v Lipové aleji psal Jírův přítel a člen stejného skautského oddílu, František Nepil
Budulínek. Ale především naslouchejme pozorně slovům spisovatele, politického vězně a nositele nejvyššího skautského vyznamenání Řádu stříbrného vlka.

První Gottwaldův mrtvý: režie Marcel Petrov, ČR 2009, 13 min.
Komunistický převrat v únoru 1948 byl pečlivě naplánovanou akcí. přinesl okamžité zatýkání nepohodlných osob, někteří byli dokonce uvězněni ještě před převzetím moci.
To je i případ lidoveckého politika Rostislava Sochorce, který byl zatčen už 23.února. Z vězení se už nikdy nevrátil. Stal se tak zřejmě první obětí Gottwaldova puče. Rostislav Sochorec zemřel za podivných okolností v psychiatrické léčebně v Brně-Černovicích.

Zpráva o Králi Šumavy: režie Kristina Vlachová, ČR 2001, 52 min.
Film Zpráva o Králi Šumavy lze považovat za zprávu ve smyslu objektivního svědectví jen do jisté míry, ale právě proto autoři tento snímek takto nazvali. Chtěli totiž zdůraznit kontrast mezi záměrem podat pravdivé svědectví a výslednou podobou filmu, který je souhrnem různých životních postojů. Více než třicetileté pátrání režisérky Kristiny Vlachové a několik let trvající natáčení, na jehož konci měla být skutečná verze o mýtu Krále Šumavy, totiž opět potvrdilo fakt, že dějiny jsou vždy dějinami konkrétních lidí, z nichž každý prožívá určitou dobu jiným způsobem. Hlavním příběhem doby tohoto filmu je život jednoho z Králů Šumavy Josefa Hasila, který žije již více jak 60 roků v USA. Jeho vyprávění, stejně jako zkušenosti ostatních aktérů, nám umožňuje setkat se s neohroženými, zbabělými i nejednoznačnými lidskými osudy, jejichž naléhavá nezaměnitelnost byla do dnešní doby podávána v podobě mýtů a to v rovině vztahů osobních, rodinných a v neposlední řadě společenských, jak o tom svědčí mimo jiné legendární kniha i film Král Šumavy.