Záhadné pouto

historie
Výstavy

Výstava vznikla k výročí 30 let od znovu obnovení diplomatických vztahů mezi tehdejším Československem a Státem Izrael. Výstava popisuje ono záhadné a hluboké pouto, které je již po staletí mezi českým a židovským národem a mapuje historické milníky, které formovaly tento vztah. 
Tato první výstava svého druhu představuje symbolicky na dvanácti roll-upových panelech několik událostí od prvních zpráv židovského diplomata o Praze až po znovunavázání diplomatických vztahů po sametové revoluci v roce 1990. Přibližuje příběh ochrany židů králem Přemyslem Otakarem II, popisuje českého a izraelského Golema, odhaluje tajnou operaci DI a představuje mnoho dalších známých i méně známých událostí dějin. 
Výstava vzniká propojením prací studentů a diplomacie. Kresby a grafické zpracování vytvořili studenti Fakulty designu a umění L. Sutnara Západočeské univerzity v Plzni pod vedením výtvarnice a ilustrátorky Renáty Fučíkové. Námět a texty sestavil hebraista a diplomat Robert Řehák. Výstava vznikla z podnětu a za podpory velvyslance Daniela Merona a Velvyslanectví Státu Izrael.

Židovský obecní dům, 8. července–8. srpna 2021