Výročí: Konec II. světové války, Bitva o Británii

cz
dokument
Film / Pátek / Kino Panorama /

Nevím, kdo z diváků si vzpomene. Od podzimu 1984 uváděla Československá televize cyklus reportáží pod názvem „Nikdo nesmí být zapomenut, nic nesmí být zapomenuto“, který byl připraven k nadcházejícímu kulatému výročí osvobození Československa jen a pouze slavnou Rudou armádou. Že to byl projekt lživý a licoměrný, není třeba dodávat. Cyklus záměrně „opomněl“ všechny ty, kteří se nevešli do komunistického převracení a zatajování historických faktů. Byli to především členové domácího (ale i posléze zahraničního) demokratického odboje, kteří se nacistům postavili od samého počátku okupace Československa. Tedy v době po březnu 1939, kdy naopak českoslovenští komunisté vyzývali k přátelství mezi českým a německým dělníkem a kdy až později na příkaz Moskvy začali obracet. Teprve po roce 1989 se mohli do povědomí obyvatel navrátit všichni ti, kteří se na odbojové činnosti v průběhu 2. světové války podíleli a kteří za svoji statečnost a hrdinství mnohokrát platili cenu nejvyšší.
Novinář Zbyněk Petráček (nar. 1959) kdysi napsal, jaké má jeho generace a s ní i ti mladší štěstí, že po roce 1989 ještě stihli zažít všechny ty přeživší, kteří proti nacistům bojovali, ať už na východní či západní frontě. Vzpomínal však především na západní letce ve službě RAF, na Klapálkovy hrdiny od Tobruku či příslušníky čs. obrněné brigády, z nichž většina byla tvrdě pronásledována i po roce 1948. Logicky – lidé, kteří se postaví jedné totalitě, jsou ochotni postavit se totalitě následující. Více jak třicet roků po návratu těchto hrdinů se strastiplným osudem do československých a českých dějin jich dnes mezi námi zbývá jen hrstka. Je naší povinností si je připomínat. Protože – teď už bez ideologického balastu, zloby a zášti: nic nesmí být zapomenuto a nikdo nesmí být zapomenut...                                                                     Petr Michálek

                                                                                                                                                

Neznámí hrdinové: Zasnoubena se smrtí – Inka Bernášková (režie Alena Hynková, ČR 2008, 26 min.)
Irena Bernášková, známá jako Inka, byla mimořádnou osobností československých dějin dvacátého století. Rodiči vychovávána v silném vlasteneckém duchu, obdařena talentem na jazyky, analytickými schopnostmi a obrovskou odvahou, vynaložila všechny své schopnosti pro osvobození své rodné země. Po zatčení nacisty při výsleších svým mlčením zachránila podle skromných odhadů na tři stovky spolupracovníků. Byla první Češkou odsouzenou nacisty k trestu smrti. Její otec, vynikající grafik Vojtěch Preissig, zemřel v koncentračním táboře Dachau, Inčin manžel v koncentračním táboře Buchenwald. Heroický příběh Preissigovy rodiny zůstává dodnes téměř neznámý. Komunistický režim totiž neměl zájem na glorifikaci nekomunistického odboje.

Neznámí hrdinové. Nebeský jezdec – Filip Jánský (režie Václav Křístek, ČR 2011, 26 min.)
Filip Jánský, vlastním jménem Richard Husmann (nar. 1922), byl nejmladším československým letcem, který bojoval v naší jednotce ve Velké Británii. Tento nadšený skaut se do odboje zapojil hned po německé okupaci jako člen vojenské  organizace Obrana národa. Po vypuknutí války se přes Francii dostal do Anglie, kde nastoupil do čs. leteckých jednotek v rámci RAF. Stal se zadním střelcem v legendárním bombardovacím letounu Wellington. Prožil mnoho náletů nad Německo, které pod pseudonymem Filip Jánský mistrně vylíčil v knize Nebeští jezdci (první vydání  v nakladatelství Československý spisovatel 1964). Později byl převelen do Sovětského svazu k 3. československému bitevnímu leteckému pluku. Dvakrát byl těžce zraněn, přežil osm nouzových přistání v zasažených strojích. Když válka skončila, bylo mu něco málo přes dvaadvacet let. Krátce byl zaměstnán na ministerstvu dopravy, po únoru 1948 byl se svým kamarádem a spolubojovníkem z Anglie Janem Wienerem z vysokoškolských studií „vyakčněn“ mladým stalinistou Jiřím Pelikánem. Krátce se živil jako pomocný dělník... 
Vám, mlčenlivý bratři, 
Vám, kterým osud všechno dal
a jen život vzal.
Vám, váleční letci!
      
Filip Jánský, Nebeští jezdci

Nebe nad Evropou (režie Hana Třeštíková, ČR 2004, 57 min.)
„...vděčnost každého obyvatele našeho ostrova, našeho impéria a vlastně celého světa s výjimkou pachatelů směřuje k britským letcům, kteří přese všechna protivenství, přes únavu z neustávajících výzev a smrtelného nebezpečí obracejí průběh světové války. Nikdy v dějinách světových konfliktů nevděčilo tolik za tak mnoho tak malé hrstce.“                    
Winston Churchil, 20. srpna 1940

Na zdech Pamětní kaple RAF jsou na věčnou paměť napsána jména padlých v letecké bitvě o Británii. Je tu uvedeno i sedm jmen československých pilotů, padlých v této bitvě, která v létě a z kraje podzimu roku 1940 rozhodovala o dalším bytí či nebytí nejen Anglie, ale i Evropy. Naši letci patřili co do počtu zahraničních spojenců na čtvrté místo (za Poláky, Novozélanďany a Kanaďany) této přelomové bitvy. Dokument zaznamenává osudy dvou přímých aktérů těchto bojů, Františků Fajtla a Peřiny a s nimi vzpomíná i příslušník 311. bombardovací perutě Jan Wiener. Kamerou jsou zaznamenány i příběhy manželek jmenovaných, které je doprovázely či přímo vytvářely jejich téměř neuvěřitelnou a strhující životní cestu.