VŠMU Bratislava

sk
studentské filmy
Film / Pátek / Kino Panorama /

Filmové školy uvádějí... II.

 

Masa, moc a šťastné happyendy 
Kurátorský blok sestavila Alexandra Gabrižová

Akonáhle existuje masa, chce sa množiť. Akt splodenia, súvzťažnosť výchovy, osvojenie si univerzálneho hlasu. Jednotlivec v mase stráca svoje úzkosti a zábrany, slastne sa rozplynie v dave, v hustote, v ďalších bezpohlavných telách. Kolektívny tvor poľahky identifikuje nepriateľa. Stáva sa ním každý, kto stojí proti mase. Masa má rada zvuk rozbitých predmetov, vkráda sa do priestorov. Expanduje. Koniec jej rozpínavosti však musí nevyhnutne prísť. To, že sa rozpadá, vyplýva z jej podstaty. Jedno po druhom, vypľuje nahé, hladké telo.

R+J (režie Martina Buchelová, SK 2019, 7 min.)
Ver mi (režie |Zlata Golecová, SK, 2019, 7 min.)
Pochod (režie Michal Blaško, SK 2018, 20 min.)
Požiarne hlásenie (režie Katarína Jonisová, SK 2019, 16 min.)
Manifest pohrdania (režie Kristián Grupač, SK 2019, 9 min.)

Celková délka 59 min.