Varšava: Rozdělené město

pl
documentary / history
Film / Sobota / Kino Panorama /

Polské filmové odpoledne

režie Eric Bednarski, Polsko 2019, 71 min.

Historický film kanadského režiséra s polskými kořeny obsahuje dosud neznámé amatérské záběry z Varšavského ghetta i rozhovory s pamětníky, např. současným varšavským rabínem a také se synem nacistického architekta Hamburku. Unikátní a tajně pořízené záběry Alfonse Ziółkowskiego jsou kromě propagandistických nacistických filmů jediným dochovaným materiálem zachycujícím život židovských obyvatel těsně před jejich deportací do vyhlazovacích táborů. Dokument se věnuje nerealizovaným německým plánům na přestavbu Varšavy, ale především tomu, jak stavba ghetta zasáhla multikulturní město, kde před válkou žilo po New Yorku nejvíce Židů na světě.

Lektorský úvod Maciej Ruczaj, ředitel Polského institutu v Praze

 


V rámci festivalového projektu Fokus Polsko podpořeno z prostředků Česko-polského fóra MZV ČR a Polského institutu v Praze.