Staň se pokrevním bratrem!

Doprovodné
Park před skleníkem

Jsi zdravý mladý člověk ve věku 18-35 let a chceš se někomu nesmazatelně zapsat do života a dát duhou šanci na život?
Staň se tedy dárcem kostní dřeně! Zapiš se do Registru dobrovolných dárců!

Zabere ti to jen 15 min tvého času a někomu jinému můžeš zachránit život.
Metoda odběru vzorku DNA ze slin stěrem štětičkami z úst je bezbolestná, vyplníš zdravotní dotazník a stáváš se potencionálním dárcem.
V případě že tě bude potřebovat nemocný člověk, tak ti odeberou přes krevní separátor krvetvorné buňky, tato metoda je také bezbolestná.
Transplantaci kostní dřeně potřebuje v České republice ročně několik set pacientů. Buď to právě ty, kdo dá těmto lidem šanci žít!
Děkujeme všem, kteří přijdou 
Alma Mater Bohumín.

Vpátek a v sobotu vždy 10-20 hodin.