Petr Blažek: Živé pochodně v sovětském bloku

Přednášky
přednáška
Klášterní sklep
Sobota

Přednáška historika Petra Blažka.

Tématem přednášky jsou politicky motivované případy sebeupálení, které se odehrávaly v letech 19661969 v sovětském bloku. Nejznámějším radikálním protestem tohoto typu bylo sebeupálení  Jana Palacha v lednu 1969. Pozornost bude věnována jeho předchůdcům v Moskvě, Varšavě a Kyjevě a také řadě jeho následovníků v Československu i v zahraničí.