Petr Blažek: Rudé století

cz
historie
Přednášky / Klášterní sklep / 10.7. /

V roce 1921 byla založena Komunistická strana Československa, která se stala nejmasovější stranou tohoto typu na světě. Jejími členy bylo postupně okolo šesti milionů osob. Sehrála zásadní roli zejména od čtyřicátých let, kdy se postupně stala hlavní silou v politickém systému a po sovětském vzoru nastolila totalitní systém vlády. Hlavními tématy přednášky budou její vznik, činnost a proměny.