Petr Blažek: Polsko-česko-slovenská solidarita

cz
historie
Přednášky / Sobota / Klub Sklepy /

Spolupráce československých a polských opozičních skupin v sedmdesátých a osmdesátých let představuje významnou kapitolu z dějin vztahů mezi oběma satelity sovětského bloku. Oponenti komunistického systému dokázali najít společná témata a navázat intenzivní osobní kontakty. Motivy pro rozvíjení vzájemné spolupráce často souvisely se zájmem o polskou nebo československou historii, kulturu a blízký jazyk. Důležitou roli sehrály také osobní a příbuzenské vztahy. Zásadním společným tématem byl prožitek událostí roku 1968, zejména potlačení Pražského jara, na kterém se podílely polské jednotky. Hlavní roli sehrála v této spolupráci Polsko–československá solidarita, která vznikla v roce 1981 v dolnoslezské Vratislavi. Mezi její nejviditelnější aktivity patřili legendární schůzky na zelené hranici, pašování samizdatů a podpora vězněných disidentů.

 

V rámci festivalového projektu Fokus Polsko podpořeno z prostředků Česko-polského fóra Ministerstva zahraničních věcí ČR.