Petr Blažek: Králové majálesů

cz
historie
Přednášky / Klášterní sklep / 8.7. /

Muzeum paměti XX. století v letošním roce společně s Museem Kampa připravilo výstavu o dějinách majálesů, která je do 27. července 2022 umístěna v pražském parku Kampa. Autor výstavy v přednášce představí zejména majálesy konané po druhé světové válce včetně slavného majálesu 1. května 1965, kdy byl jeho králem zvolen americký básník Allen Ginsberg. Studentské slavnosti odrážely povahu a proměny politických režimů, nálady ve společnosti a míru emancipace studentského hnutí, které sehrálo důležitou roli v mnoha historických zlomech.