Pasy pro život

pl
Film / Sobota / Kino Panorama /

Polský filmový večer

režie a scénář: Robert Kaczmarek, Polsko 2018, 51 min.

Dokumentární snímek přináší příběh dosud neznámé záchranné akce polských diplomatů a zástupců židovských organizací ve Švýcarsku, kteří připravili plán, jak zachránit Židy z okupované části Evropy před transporty do koncentračních a vyhlazovacích táborů. Skupina vedená Aleksandrem Ładośem vystavovala pro židovské obyvatele Polska, Československa, Německa nebo Nizozemska pasy latinskoamerických států. Díky falešným dokumentům  téměř tisíc z nich válku přežilo. Historici odhadují, že „pasů pro život" vzniklo v letech 1942–1943 přibližně deset tisíc, dosud se podařilo vystopovat přes tři tisíce jmen. 

 

 


V rámci festivalového projektu Fokus Polsko podpořeno z prostředků Česko-polského fóra MZV ČR a Polského institutu v Praze.


Producentem filmu je IPN – Instytut Pamięci Narodowej, partner projekce