Návrat ztraceného syna

cz
psychologické drama
Film / Kino Panorama / 8.7. /

Profil režiséra Evalda Schorma

Československo 1966, 100 min.

V životě člověka nastávají okamžiky, kdy pochybuje. O smyslu žití, který vedl, vede a který by mohl vést. Někdy se pochybnosti rozrostou a stane se z nich nový modus vivendi. Zdá se zbytečné investovat energii do čehokoliv jiného než do rozhodnutí, které nelze zvrátit. Zřejmě žádný český film nedokázal pocit ztráty smyslu a víry ve vlastní existenci zprostředkovat lépe než v pořadí druhý Schormův snímek.
Psychologické drama, spadající do stejné introspektivní linie jako Bergmanovy či Antonioniho existencialistické studie odcizení, napsal režisér podle vlastního námětu. Podílel se na něm ovšem i divadelní a literární kritik a filmový dramaturg Sergej Machonin a jako odborný poradce látku konzultoval MUDr. Milan Morávek, který ve filmu hraje psychiatra. Podnětem k natočení snímku byla jednak vysoká sebevražednost v tehdejším Československu, jednak větší ochota se tímto tématem ve veřejném diskurzu konečně vážně zaobírat.   
Do hlavní role jedince v existenciální krizi, skrze jehož diagnostiku je portrétována celá společnost, obsadil Evald Schorm opět Jana Kačera.

Lektorský úvod Pavel Taussig