Mc Praguematic

cz
rap
Doprovodné / Zámecký skleník / 8.7. /

Břevnovský bard a žižkovský poeta, mapující dění kolem sebe v rýmech.

V prostoru před skleníkem.