Kaschauer Klezmer Band

sk
world music
Hudba / Zámecký skleník / 8.7. /

Zahájení festivalu

V januári 2011 umelecký vedúci Kaschauer Klezmer Band, klarinetista Vlado Sidimák vytvoril v Košiciach hudobné zoskúpenie, ktoré sa venuje interpretácii klezmerskej hudby. Následne podľa vzoru európskych klezmerských skupín, ako aj orchestrov zo Spojených štátov, vytvoril repertoár inštrumentálnych skladieb a spevov, ktorý obsahuje tradičné klezmerské melódie rôznych rytmov od polky, cez waltz, až po veľmi rýchle tance poznačené balkánskou, ruskou a arabskou melodikou. S cieľom zostaviť kapelu z hudobníkov odlišných hudobných žánrov, ktorí by vniesli do kapely niečo zo svojej rôznorodej hudobnej praxe a cítenia, oslovil viacerých hudobných kolegov Výsledkom je kapela, ktorá interpretuje klezmerskú hudbu obohatenú o prvky folklóru, klasickej i modernej hudby a presiaknutú  folklórnymi hudobnými tradíciami východnej Európy, Balkánu, slovenského a rómskeho folklóru.

Od svojho vzniku sa Kaschauer Klezmer Band predstavil na rôznych festivaloch na Slovensku I v zahraničí. Spolu s poprednou klezmerskou skupinou Pressburger Klezmer Band účinkoval na projekte East meets West v Bratislave. Okrem toho sa kapela zúčastňuje na rôznych výstavach s tématikou holokaustu a židovskej kultúry. V roku 2015 Kaschauer Klezmer Band nahral a vydal svoje prvé CD s názvom L’Chaim (Na život) a v roku 2019 druhé CD s názvom 3B – from Balt through Bessarabia to Balkan. V spolupráci s detským folklórnym súborom Viganček vznikol na konci roka 2016 hudobno-scénický program Stretnutie (Pgiša), ktorý bol prezentovaný v Štátnom divadle v Košiciach.