Jaroslav Šebek: Kněží z případu Babice v kontextu komunistické církevní politiky

cz
historie
Přednášky / Klášterní sklep / 9.7. /

Tématem přednášky bude zachycení osudů tří popravených katolických duchovních, spojených s babickým případem v rámci širšího pohledu na způsob proticírkevního boje, jak ho praktikoval poúnorový režim. Vedle zachycení situace přímo v 50. letech se chce zaměřit také na tzv. druhý život babických událostí ve vztahu k církvi i v pozdějších letech, kdy byl osud těchto kněží stále využíván komunistickou propagandou. V kolektivním povědomí tak měly být i za normalizace cíleně komunikovány informace, které udržovaly obraz babického případu, jak se utvořil v 50. letech a odmítnout tak snahy po jeho revizi, které se objevily v době Pražského jara 196869.     

Jaroslav Šebek (* 18. března 1970 Benešov) je český historik, pracovník Historického ústavu AV ČR Praha, zaměřující se na dějiny českých zemí 20. století, zejména dějiny politických stran, česko-německé vztahy a církevní dějiny. Od března 2022 člen Rady Českého rozhlasu.
V roce 1993 absolvoval magisterské studium historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Jeho diplomová práce byla na téma Československý rok 1929. V roce 1999 získal na této škole i doktorský titul s dizertační prací Sudetoněmecký politický katolicismus na křižovatce. Roku 2009 se habilitoval v oboru historie – české dějiny na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde předložil habilitační práci na téma Mezi křížem a národem. 
V červnu 1995 nastoupil do Historického ústavu AV ČR Praha, kde pak trvale působil a působí v oddělení československých dějin 20. století. Roku 2009 se habilitoval na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde také vyučuje. Je autorem řady odborných studií. Roku 2006 publikoval knihu Mezi křížem a národem, pojednávající o sudetoněmeckém katolicismu. Roku 2006 mu byla udělena prémie Otto Wichterleho pro mladé vědecké pracovníky. V roce 2012 pak získal Cenu předsedy Akademie věd ČR za propagaci a popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.