Jaroslav Róna

cz
kresby
Výstavy / Synagoga

V tvorbě sochaře, malíře a kreslíře Jaroslava Róny se reflexe židovské kultury objevuje prakticky od jeho studií na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Známé jsou jeho sochy a kresby věnované postavě Golema, nicméně okruh témat či volných reakcí na svět židovství a jeho historii je mnohem širší. 

Výběr kreseb a případně i drobných plastik bude představen v boskovické synagoze, kde se výborně propojí s unikátní výzdobou z druhé poloviny 17. a z první poloviny 18. století.

 

Muzeum Boskovicka, synagoga, 8. 7.–31. 10. 2021