Jak jsem se stala partyzánkou

sk/cz
historie/dokument
Film / Kino Panorama / 8.7. /

Režie Vera Lacková, Česko-Slovensko 2021

Dokument o Romech v odboji, kteří bojovali za naši svobodu a upadli do úplného zapomnění, a zemřeli tak podruhé.
Téma dokumentu úzce souvisí s režisérčinou rodinou. Od babičky znala příběh svého praděda, který byl romský partyzán. Kvůli tomu, že byl v odboji, mu za války zavraždili šestičlennou rodinu – dvě miminka, dvě starší dcery, manželku i matku. On sám byl v tu dobu v koncentračním táboře a dozvěděl se o tom, až když se dostal domů. Po válce se znovu oženil se ženou s podobným osudem – jí Němci zavraždili muže. Pradědeček s ní měl tři dcery a nejmladší z nich byla režisérčina babička.