Instalace ve veřejném prostoru

Výstavy

 letošním roce rozšiřujeme prezentaci současného umění v místech konání festivalu. Navazujeme na rok 2018, kdy byla v Boskovicích představena textová instalace Ilony Németh Když… (z roku 2016) a na různých místech díla Venduly Chalánkové, včetně jejího legendárního gauče a křesel, které se staly přirozeným místem setkání v jedné z částí židovské čtvrti.

V roce 2019 představí své práce několik mladých výtvarníků a výtvarnic, a to jak práce vytvořené přímo pro konkrétní místa nejen v Židovské čtvrti, ale i v Boskovicích.

Všichni vyzvaní autoři patří k mladší generaci, tradiční koncept sochy posouvají směrem k určité procesuálnosti, environmentu, často využívají vlastní tělo. Společným znakem je schopnost otevřeně komunikovat vlastní dílo, reagovat na okolní dění a kriticky se vyjadřovat k naší společnosti prostřednictvím různých forem znázornění. Východiska pro jednotlivé práce jsou jak témata spojená s vlastním festivalem (soužití menšin, tolerance, nenásilí), tak i osobní mytologie jednotlivých autorů, nedílnou součástí je humor, který navazuje na českou grotesku, charakteristickou pro české umění od roku 1945.

Vystavující autoři: Irena Armutidisová, Tadeáš Kotrba, Pavlína Kvita, František Novák, Robert Palúch, Magdalena Roztočilová, Adam Velíšek a další.