Homo Academicus Josef Jařab

Film
filmová premiéra

Z cyklu Český dokument

Režie Martin Müller, ČR 2019, 60 min.

Po sametové revoluci první svobodně zvolený rektor v naší zemi se s humorem sobě vlastním ohlíží za pestrým, nejen univerzitním životem. Na setkání s touto nepřehlédnutelnou osobností akademického i společenského života v dobách návratu demokratických hodnot do tehdejšího Československa vzpomíná v dokumentu řada přátel a významných osobností. Byl to on, kdo jako první univerzitní pracovník podpořil požadavky stávkujících vysokoškoláků v listopadových dnech roku 1989, později se zasloužil o demilitarizaci vojenské a "ruské" Olomouce, inicioval a moderoval Večerní rozmluvy - setkání osobností - na půdě univerzity, překládal, zval a potkával se v hanácké metropoli s Allenem Ginsbergem...

Lektorský úvod Martin Müller, po filmu od cca 19.35 beseda s Josefem Jařabem.