Frem

sk/cz
dokument
Film / Kino Panorama / 8.7. /

Cena Pavla Kouteckého

režie Viera Čákanyová, Česko/Slovensko 2019, 73 min.

Film je reakcí na současnou vlnu posthumanistického uvažování způsobeného rozvojem technologií a umělé inteligence stejně jako klimatickou krizí. Lidský druh si začíná uvědomovat svou nedůležitost a pomíjivost a lidská identita se ocitá v krizi. Snímek FREM se pokouší tento pocit reflektovat a vytváří odlidštěný a odcizený pohled na krajinu a přírodu za hranicemi lidského vnímání skutečnosti. Kusé myšlenky a útržky dialogů, různorodá hudba přerušovaná ruchy a glitchy a zdánlivě zmatená, neukotvená kamera vytvářejí znepokojivou filozofickou úvahu nad limity antropocentrického myšlení.

„Natáčení tohoto filmu byla v každém ohledu extrémní zkušenost, a to nejen fyzická, protože jsme točili na Antarktidě. Musela jsem myslet nemyslitelné. Nechat za sebou vězení antropomorfismu. Přestat být člověkem.“ V. Čákanyová (MFDF Ji.hlava)

Snímek získal Cenu Pavla Kouteckého. Ta se na konci loňského babího léta udělovala již počtrnácté a je určena nejoriginálnějším prvním a druhým dokumentům českých a slovenských tvůrců.