Exetriérové výtvarné instalace

cz
Výstavy

Při realizaci instalací v roce 2020 jsme si uvědomili, že stálá proměna, kterou Židovská čtvrť v čase prochází, nějak opomíjí její specifičnost a dochází k určitém, těžko popsatelnému, nicméně probíhajícímu stírání genia loci, které se podařilo koncem devadesátých a začátkem nultých let obnovit. Židovské čtvrti určitě nehrozí likvidace, přesto však nějak pozvolna splývá s okolím. Na tuto probíhající proměnu chceme v části instalací upozornit. Jako určitým zástupným symbolem a impulzem pro budoucí instalace a intervence se staly auta, památkově chráněná Židovská čtvrt je jedním velkým parkovištěm, pro množství aut není vidět prostor. Dobře je to vidět v prostoru před synagogou, kde na malém náměstíčku před časem byly dvě parkovací místa, pak čtyři a teď je jich tam deset. Obecněji, tématem části instalací bude střet současného životního stylu a míst nesoucí důležité svědectví o naší minulosti. 
Druhá část prací bude podobně jako v roce 2020 reagovat na jedinečná místa a příběhy spjaté s Židovskou čtvrtí.

Přizvaní výtvarníci

Erik Binder (SK)
Milena Dopitová
Pavel Dušek
Jan Hubený
Jakub Janovský
Barbora Kolouchová
Marija Kulina
Milan Mikuláštík
Magdalena Roztočilová
Benedikt Tolar
Markéta Lamoš Žitňanská