Evžen Gál: Maďarská literatura dnes

cz
literatura
Přednášky / Klášterní sklep / 9.7. /

Klasická i současná maďarská literatura je v českých překladech důstojně zastoupená a zájem nakladatelů o ní svědčí o tom, že je českými čtenáři i vyhledávána. Přednáška prezentuje ta nejlepší díla z maďarské literatury porevolučního období, kterými dokládá její směřování a tím částečně i odkazuje na nejpalčivější otázky současné maďarské společnosti.

Evžen Gál je akademickým pracovníkem specializace hungaristika. Vyučuje současnou maďarskou literaturu a maďarskou literaturu 20. století na katedře středoevropských studií FF UK. Od roku 2001 je členem výkonného výboru Mezinárodní společnosti pro maďarskou filologii (IAHS). V letech 2003–2009 působil jako ředitel Českého centra v Budapešti. V předchozích letech se spolupodílel na sociolingvistických výzkumech etnických menšin v ČR. Byl též šéfredaktorem maďarského kulturně-společenského časopisu Prágai Tükör (Pražské zrcadlo), který vydává Svaz Maďarů žijících v českých zemích. Řadu let zastupoval maďarskou menšinu v Radě vlády pro národnostní menšiny.


Festivalový projekt Fokus Maďarsko podporuje Lisztův insitut, Maďarské kulturní centrum Praha.