Chvíle usebrání: Příběh Františka Zeleného

Doprovodné
poslech
Židovský obecní dům
Pátek

Už více jak třináct roků každou neděli večer zaznívají na vlnách Českého rozhlasu v podání Mikuláše Kroupy a Adama Drdy strhující vzpomínky pamětníků z cyklu Příběhy 20.století. Lidí, na které se zapomnělo či mělo zapomenout. 
Přijďte si poslechnout několik svědectví o hrdinství i prohře, které byly vybrány z archivu společnosti Post Bellum, o.p.s. Zastavit a zamyslet se nad dobou ne tak dávno minulou, jak si leckdo myslí... 

Pochytali jsme vrány a uvařili polívku. Příběh legionáře Františka Zeleného, 47 min.

Post Bellum
Příběhy 20. století
Paměť národa