Český dokument – výročí

Film
dokumnetární film
Kino Panorama
Sobota

Z cyklu: Český dokument

Paměť 20. století Nesdělitelné: režie Helena Třeštíková, ČR 2007, 55 min
7. března 1944 se odehrála největší masová vražda českých občanů za dobu existence Československa. Je překvapující, že o tomto faktu se téměř nic neví. Tento film mapuje tuto zapomenutou událost prostřednictvím několika posledních žijících pamětníků. Na podzim roku 1943 byl z Terezína odeslán velký transport více než 4 tisíc vězňů do Osvětimi. Tam s nimi bylo zacházeno jiným způsobem než obvykle. Nebyli rozděleni, neprošli selekcí a žili společně v tzv. rodinném táboře. Nacisté tak reagovali na očekávané inspekce Červeného kříže a předstírali humánní zacházení s vězni. To však trvalo pouhý půlrok a na březen byla naplánována hromadná likvidace celého rodinného tábora. Vězni byli přinuceni napsat dopisy svým příbuzným do Terezína s falešným pozdějším datem... 

Muž, který se vzepřel. Richard Glazar: režie Vítězslav Romanov, ČR 2011. 26 min.
Příběh Richarda Glazara je významný v mnoha ohledech. Především ukazuje, že tradované klišé, podle kterého se Židé nacistům nevzepřeli a šli na smrt „jako ovce na porážku, je nejen hrubě nespravedlivé, ale také nepravdivé. Židé v Treblince, těch pár lidí, které nacisté nechali dočasně naživu, se vzepřít dokázali: byli přitom v situaci, která se nedá srovnávat s ničím, co lidé předtím i potom zažili. Richard Glazar patřil mezi ně, zúčastnil se vzpoury a podařilo se mu uprchnout. Motivací mu byla nejen záchrana vlastního života, ale také přesvědčení, že někdo musí vydat svědectví o nacistických zvěrstvech. Svůj úmysl splnil bezezbytku: vypovídal proti nacistickým zločincům v soudních procesech a napsal autobiografickou knihu „Treblinka, slovo jak z dětské říkanky.