Aida Mujačić

bih
world music
Hudba / Evangelický kostel / 9.7. /

Zpěvačka a pianistka Aida Mujačić  se narodila v městě Tuzla v bývalé Jugoslávii. Jako dítě zažila válku na území Bosny a Hercegoviny v 90. letech minulého století. V současnosti žije v Praze, kde se věnuje propagaci bosenských lidových písní včetně židovských v jazyce ladino (středověké španělštině), které na Balkáně v 90. letech 19. století sbíral etnograf a malíř Ludvík Kuba. Zaujala ji i tvorba terezínského vězně Karla Reinera (1910 – 1979), kterou přetvořila do programu Reiner(kace). 

Program Reiner(kace) v autorském aranžmá Aidy Mujačić  a dramaturgické spolupráci Pavla Straky, přetavuje melodie Karla Reinera (1910 - 1979), který byl v době 2. světové války postižen holokaustem a prošel vězněním v Terezíně, Osvětimi a Kauferingu. Základní inspirací se stalo to, že jeho melodie z terezínského představení Esther se nedochovaly v notové podobě a byly s dlouholetým časovým zpožděním rekonstruovány podle paměti v něm vystupujících herců, Další linii představuje to, že v Terezíně nemohly hudebníci využívat perfektně naladěné nástroje, ale ty se i tak stávaly vyjádřením životního smyslu, zvláště směrem k dětem. Pro ně napsal Reiner ve spolupráci s režisérem Esther a spisovatelem Norbertem Frýdem cyklus Květovaný kůň jako způsob, jak vyučovat poezii a hudbu v podmínkách, kdy židovské děti nesměly do veřejných škol. V neposlední řadě celá koncepce nezapomíná na to, že Reiner coby příslušník umělecké avantgardy 30. let pracoval s dobovou populární kulturou, byl žákem a spolupracovníkem Aloise Háby a E. F. Buriana a uvědomoval si, že hudba je součástí veřejného a politického prostředí, které hovoří jasným jazykem proti člověka svazujícímu nacionalistickému autoritářství. Spojení s hudebním světem Balkánu vychází z toho, že interpretka prožila podobný osud jako Karel Reiner v 90. letech 20. století, kdy v Bosně probíhala válka a hudba i pro ni byla nadějí a světlem.