Průvod masek městem

Slavnostní průvod masek od Palouku Potrvá až k farské zahradě. Symbolické uzavření festivalu. Hudba, barvy, tanec. Cirkus.