BoSkovicE 2018

5. - 8. července XXVI. ročník festivalu pro židovskou čtvrť

Zločiny českého komunismu III.

Neděle 11:00 - 12:17 / Film

Kino Panorama

Patník č. 16. František Zahrádka (2008, režie: Alena Hynková, 25 min.)
Skaut František Zahrádka se po převratu v roce 1948 zapojil do akcí odbojové protikomunistické skupiny Za pravdu, převáděl v rámci 10.skautského oddílu uprchlíky před komunismem přes hranice na Šumavě a do Rakouska, riskoval život, navázal spolupráci s americkou výzvědnou službou, v 19 letech byl odsouzen k 20 rokům vězení. Propuštěn byl po 13 letech v roce 1962. Je správcem příbramského Muzea 3. odboje. V říjnu 2007 byl oceněn řádem Tomáše Garrigua Masaryka za rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.

Skauti bez lilie (2017, režie: Viktor Portel, 52 min.)
Skauting vychovává k odpovědnosti za svět kolem sebe i uvnitř člověka. Vše prostupují tři principy. Povinnost k sobě, povinnost k druhým, povinnost k Bohu. Skauti neslibují věrnost žádné straně. Jsou vázáni skautským desaterem a slibem. Dodnes není v komunistických (Čína, Vietnam) či postkomunistických (Rusko) oficiálně povolen. Není tedy divu, že český skauting, provázaný s dějinami země, byl ve své více jak stoleté historii (první tábor pod vedením A.B. Svojsíka v létě r. 1912) třikrát zakázán. Nejdříve nacistickou, poté dvakrát rudou totalitou. Pozoruhodný a cenný dokument "Skauti bez lilie" se soustředí na léta "husákovského" dvacetiletí po třetím zákazu v roce 1970. Nakolik bylo možné vést skautský oddíl bez symbolů, bez kroje, v soustavném utajování? To jsou některé z otázek, které tvůrci kladli pamětníkům tehdejších časů.
Pro zamyšlení: když si skauti, působící ve vrcholné české politice, založili napříč politickými stranami družinu, ptali se skauta, politického vězně a spisovatele Jiřího Stránského, co mají dělat, aby byla politika lepší. Stačí, když budete dodržovat skautské desatero, vzkázal jim bývalý mukl.