BoSkovicE 2018

5. - 8. července XXVI. ročník festivalu pro židovskou čtvrť

Zkušenost totality

- / Výstavy

Kino Panorama

Dvacáté století je pro české skauty dějinami nejen trojího zákazu, dějinami útlaku a ilegality, ale především vytrváním a překonáním překážek.
Výstava představuje příběhy čtyř skautů, kteří se potýkali s nacistickým nebo komunistickým režimem v Československu. Padlí odbojáři, na jejichž památku byla v roce 1946 založena mohyla Ivančena pod beskydskou Lysu horou. Mladý vedoucí, který v 50. letech vedl ilegální skautský oddíl. Dívka, která se v 60. letech rozhodovala, zda se po zkušenostech s vězněním bude dál aktivně zapojovat do obnovovaného junáckého hnutí a zkušený skaut, který na začátku normalizačních sedmdesátých let přemýšlel, jak dál vést mládež ve skautském duchu...
Ti všichni museli řešit a vyřešit otázku střetu skautských ideálů a zásad s totalitními režimy.

zkušenosttotality