BoSkovicE 2018

5. - 8. července XXVI. ročník festivalu pro židovskou čtvrť

Vojna In The Kittchen

Čtvrtek - / Výstavy

Zámecký skleník – galerie

Vladivojna La Chia a Kittchen

Podobně jako charaktery těchto dvou svérázných osobností se i výtvarný projekt nese v duchu kontrastů a konfrontací, zároveň však také hledání paralel. Velké vzletné barevné obrazy (oleje, tisky, akvarely) Vladivojny tvoří protipól k menším graficky pojatým kresbám komiksového rukopisu Kittchena. Jak ale samotný název projektu Vojna In The Kittchen napovídá, nacházení protikladů není výlučným záměrem. Naopak snaha o postihnutí toho, co mají tyto dva světy společné, a navázaní dialogu mezi nimi jsou určujícími principy.
Tvorba Kittchena je prezentována mimo jiné prostřednictvím zvětšených reprodukcí, zachycených na nevšedním médiu samolepek a lepicích fólií na zdech, oknech, případně i podlahách. Z aktuální tvorby Vladivojny pak výstava představuje její osobité pojetí ilustrací a komiksu, které zároveň umožňuje další rovinu konfrontace ztvárnění tohoto žánru dvěma různými tvůrci.
Kurátorkou výstavy je Magdalena Hájková 

Galerie Zámeckého skleníku