BoSkovicE 2018

5. - 8. července XXVI. ročník festivalu pro židovskou čtvrť

Spolu/občané

Pátek 09:30 - 10:00 / Výstavy

Židovská čtvrť

Úvod autora Jaroslava Bárty k instalaci ve městě, která bude po celou dobu festivalu připomínkou židovských obyvatel Boskovic. 

Jaroslav Bárta
1948, Praha
fotograf, nakladatel, dlouholetý pedagog pražské FAMU, žije a tvoří v Lomnici nad Popelkou

Spolu/občané
Připomínka židovských obyvatel města Boskovic

Omezování práv a svobod Židů, jejich vytěsňování na okraj naší společnosti, byť byli její důležitou součástí, jsou dokladem netolerantnosti společnosti, přetrvávající v nejrůznějších podobách a na různých místech do dnešních dnů. Zhmotněním této netolerance a odmítáním jinakosti bylo i systematické izolování Židů do ghett, čtvrtí, či jen ulic. Zrůdné násilné pronásledování a systematická likvidace židovského obyvatelstva nacisty a za II. světové války jsou stále aktuálním varováním.
Chystaný projekt chce neokázalým, ale důstojným způsobem připomenou ty, kteří byli občany Boskovic, kteří své domy museli násilně opustit, a v transportu 14. – 15. 3. 1942 byli z Boskovic deportováni. Pietní připomínkou tragického osudu židovských obyvatel bude subtilní instalace na různých místech ve městě, která symbolicky umožní jejich návrat a zároveň bude i zrcadlem našich dnešních postojů.

židovská čtvrť/město Boskovice

V pátek sraz naproti Muzeu regionu Boskovicka, na začátku Plačkovy ulice za branou do židovské čtvrti.