BoSkovicE 2018

5. - 8. července XXVI. ročník festivalu pro židovskou čtvrť

Měsíc nad řekou

Pátek 10:45 - 12:14 / Film

Kino Panorama

1953, režie: Václav Krška, 99 min.

Jako režisér byl Václav Krška v českém filmu ojedinělým zjevem. Právem se mu říká "básník filmového obrazu". Ve svých snímcích projevoval neuvěřitelný smysl pro lyričnost, básnický výraz, poetiku a stylizaci. Opíral se o špičkové české hudební skladatele (Jiří Srnka), kameramany (Ferdinand Pečenka) a nejlepší české herce, které často obsazoval i do malých a početných epizodních rolí (Zdeněk Štěpánek, Růžena Šlemrová, Zdeňka Baldová, Eduard Kohout, Jiří Plachý, Eduard Cupák a desítky dalších).
Divadelní hra Fráni Šrámka Měsíc nad řekou vznikla v roce 1922 a ze všech jeho dramatických prací nejlépe a nejplněji postihuje věčný konflikt mládí a stáří. V jednoduchém příběhu z malého městečka líčí tichou rezignaci Jana Hlubiny, kdysi nejlepšího studenta místního gymnázia, zklamal naděje v něj kladené a uvízl v městečku jako papírník. Na tyto zklamané naděje navazuje citový osud jeho dcery Slávky, vzdorující měšťácké představě o nutnosti sňatku, třebas bez lásky, jako jediném řešení života ženy. Její setkání s jinošským Vilíkem Roškotem pod vlivem křehkého kouzla měsíčního večera a hučící řeky vyvolá prudký konflikt rozumu a citu a vede k náhlému chlapcovu dozrání.
V roce 1953 převedl Václav Krška tuto divadelní hru do filmové podoby. Do hlavní role Slávky Hlubinové obsadil Danu Medřickou. Jak ve své studii napsal J. Černý: "Není to stárnoucí slečna s rysy jedovatosti a kyselé zlobivosti, nevadnoucí sentimentální snílek. Je to věčná, energetická, sebejistá, inteligentní, citově bohatá žena... Medřická zbavila postavu sentimentu, zrealističtila ji, a přesto je vroucnější, než bývaly Slávky minulé."

Lektorský úvod filmový historik Pavel Taussig.