BoSkovicE 2018

5. - 8. července XXVI. ročník festivalu pro židovskou čtvrť

Martin Mlynarič

Čtvrtek - / Výstavy

Muzeum regionu Boskovicka

Martin Mlynarič
1976, Košice

Studia:
1995–2002       Římskokatolická cyrilometodějská bohoslovecká fakulta UK, obor teologie
2004–2009       FAMU v Praze, obor fotografie
2010–2013       FAMU, střihová skladba

Tvorba Martina Mlynariče zahrnuje několik zdánlivě protichůdných poloh – manipulovaná fotografie, fotografie krajiny a experimentální práce s videem. V manipulované fotografii využívá vlastní i nalezené negativy, které různým způsobem upravuje často až na hranici destrukce – využívá jak ruční postupy jako stříhání a lepení tak chemické procesy. Výsledné pozitivy často s figurálními náměty jsou zvláštním otiskem viděné reality (výběr pro Boskovice bude obsahovat práce z cyklu Ikony, Obtisky a Röntgeny). Vedle toho série nemanipulovaných krajin jakoby hledající univerzální řád, zobrazující jakési vnitřní principy, které ovlivňují naše bytí v tomto prostoru. Ačkoliv vizuálně velmi rozdílné, oba přístupy se navzájem doplňují.

Muzeum regionu Boskovicka, arkáda