BoSkovicE 2018

5. - 8. července XXVI. ročník festivalu pro židovskou čtvrť

Eliška Blažková – fotografie

Čtvrtek - / Výstavy

Synagoga

Eliška Blažková       
1983, Třebíč

Haredim
černobílé fotografie, videa

Studia:
2003–2006          VOŠ Brno, obor restaurátor
2006–2012          Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně
stáž  2011           Bezalel Academy of Arts and Design v Jeruzalémě

Eliška Blažková je původem z Třebíče, města s rozsáhlou židovskou čtvrtí. Od mládí ji zajímaly osudy jak této čtvrti, tak židovského obyvatelstva obecně, včetně současných komunit a jejich života v různých částech světa. Díky ročnímu pobytu v Jeruzalémě v roce a dalším kratším v následujících letech vytvořila soubor, ve kterém zachytila život izraelské HAREDIM, ultraortodoxních Židů.
Eliška Blažková pracuje s černobílou fotografií, využívá klasické fotografické postupy, fotografuje jak na analog tak digitální záznam. Jakožto žena neměla možnost dostat se do prostor vyhrazeným pouze mužům, čehož naopak využila a skrze její snímky můžeme vidět zevnitř svět žen v této komunitě – jejich separaci, práci, možnost či nemožnost zapojení se do určitých všedních či posvátných aktivit.
Muzeum regionu Boskovicka, synagoga

eliskablazkova