BoSkovicE 2018

5. - 8. července XXVI. ročník festivalu pro židovskou čtvrť

Divadlo Kolárka

Pátek 18:30 - 19:30 / Divadlo

Klášterní sklep

Královna Lfů
Hra nahlíží do hlavy hrdinky, která ať přímo či nepřímo ovlivňuje naše jednání, chování 
a myšlení. Jak se jí to povedlo? A co nás k ní přivádí? Elfriede Jelinek zmiňuje,   že „nejsilnější pud v člověku je pud osvobodit se.“ Osvobozením se myslí   chuť zbavit se pravidel, zábran a odpovědnosti. Člověk nechce převzít  zodpovědnost za svůj život a odmítá hledat řešení. „K tomu je mu dobrý každý   prostředek.“ Naše hrdinka je prostředkem, který jsme si sami zvolili a pasovali   jsme se tím do role její zbraně i oběti.

Režie: Jan Doležel
Hrají: Michaela Růžičková, Klára Lachmanová, Leona Petlachová, Barbora Lachmanová

divadlokolarka